Corporatieplein 2019

Woningcorporaties staan voor een fors aantal grote uitdagingen: het gaat niet alleen om het steeds groter wordende belang dat aan duurzaamheid en milieu wordt gesteld. Het gaat net zo zeer om de Digitale Transitie die woningcorporaties doormaken en het belang van adequate en juiste informatie-uitwisseling tussen alle betrokkenen. En dat is nog niet zo eenvoudig. Tijdens CorporatiePlein 2019 in Expo Houten op 26 september is specialist in documentcreatie SmartDocuments aanwezig om daarop een antwoord te bieden.

Toenemende druk vanuit wet- en regelgeving, de roep om grotere duurzaamheid, meer hergebruik van materiaal, een opkomende en afgedwongen energietransitie en dan ook nog eens de Digitale Transitie. Het is voor woningcorporaties niet eenvoudig vandaag de dag.

Vernieuwing

Op CorporatiePlein 2019 worden de nieuwste trends en ontwikkelingen – maar vooral ook oplossingen - aangegeven op veel van de genoemde gebieden. Ben Kamphuis, Manager Sales SmartDocuments, een van de aanwezigen straks in Houten: ‘De woningcorporaties zien zich inderdaad voor grote uitdagingen geplaatst. Niet de minst belangrijke daarvan is de Digitale Transitie. Dat is een ingrijpende, complexe en vaak nog een onzichtbare worsteling voor veel organisaties. Maar misschien moet je het wel anders benaderen.

Los van al die uitdagingen, waar gaat het voor de medewerkers nu eigenlijk om? Het gaat er toch vooral om dat je je werk leuk vindt, dat je plezier hebt in en gelukkig wordt van wat je doet? Dan gaat het werk in de regel ook beter en met meer motivatie. Wij hebben het dan over professionele duurzaamheid: het scheelt verzuim, mensen zijn productiever en werken effectiever wanneer ze er plezier in hebben.

Automatisering maakt het werk leuker

Belangrijk is dus dat ze op de goede manier worden ondersteund, en dat ze met de juiste middelen worden gefaciliteerd. Niemand wordt er toch echt gelukkig van om elke keer eenzelfde brief, offerteaanvraag, contract of onderhouds-/afschouw-/opleveringsdocument in elkaar te moeten zetten om naar aanleiding daarvan met de betrokkenen te kunnen communiceren? Documenten die worden samengesteld met informatie die je – opnieuw - overal vandaan moet halen met het risico dat je ergens een verkeerde versie van een bepaling of voorwaarde meeneemt. Dat kan een stuk efficiënter en voor een belangrijk deel zelfs geautomatiseerd. Daarmee verlicht je de werkdruk, verminder je de kans op fouten en kunnen medewerkers zich meer richten op datgene waar ze echt goed in zijn en waar ze blij van worden.

SmartDocuments

SmartDocuments is al 25 jaar actief met werkende oplossingen op dat specialistische vakgebied van documentcreatie. Oplossingen die een woningcorporatie lucht geven en de zekerheid dat ze voldoen aan wet- en regelgeving. Dat ze verantwoord en verantwoordelijk bezig zijn naar alle stakeholders toe. Het gaat bij deze branche vaak om heel gevoelige informatie. Daarvan wil je zeker weten dat alles verloopt zoals bedoeld en dat niemand ‘zomaar’ ergens een stukje tekst kan toevoegen of weghalen.’

Corporatieplein 2019

Voor woningcorporaties is CorporatiePlein 2019 weer hét evenement om bij te praten en te leren welke oplossingen en innovaties er zijn. Ook en juist op het gebied van informatie en beheer. Kamphuis: "Het belang van de goede informatie op de juiste plaats en op het juiste moment bij de mensen voor wie het is bedoeld is cruciaal in een (sociaal) gevoelige markt als die voor de woningcorporaties. Daarbij kunnen wij ze zeker helpen met goede tools die ze weer een stap op weg helpen in de Digitale Transitie, want dat alles steeds digitaler wordt, is voor iedereen wel duidelijk. Echter, hoe ga je daarmee om? Wat kan wel? Wat mag niet? Hoe houd je grip op processen en informatie? Daar gaat het om. Eigenlijk vandaag al. De toekomst is nu, morgen komt nooit..."

SmartDocuments staat op CorporatiePlein 2019 op 26 september 2019 in Expo Houten. Stand 57.