Lariks Leusden over SmartDocuments

Logo van Sociaal Plein met de naam Sociaal Plein in het groen en een hartje die begint boven de naan.

Zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien staan centraal bij Lariks, het Sociaal Plein van de gemeente Leusden.

Met eigenlijk alle vragen die te maken hebben met de thema’s kunnen de inwoners van Leusden hier terecht. In twaalf jaar is het dan ook een begrip geworden onder de inwoners van Leusden.

Lariks ontstond twaalf jaar geleden als initiatief van onder meer de Woningstichting Leusden, de thuiszorg en de gemeente. Het doel was om zorgvragen, door samenwerking tussen verschillende partijen, beter en sneller te kunnen beantwoorden. Het initiatief startte met acht medewerkers en is inmiddels uitgegroeid tot het sociale punt in Leusden met vijftig medewerkers. Zeker in de begindagen was de aanpak in Leusden uniek, één plek voor alle vragen rondom zorg. Met de komst van de participatiewet heeft het initiatief navolging gekregen in veel gemeenten, omdat het juist in de zorg belangrijk is samen te werken en van elkaar te leren.

Foto van Marjolijn Winter: Kwaliteitsadviseur, Lariks Leusden buiten voor een boom.

Marjolijn Winter – Kwaliteitsadviseur, Lariks Leusden

Zorg combineren

Marjolijn Winter, Kwaliteitsadviseur Lariks Zorg en Welzijn is vanaf het begin betrokken bij Lariks. “Eigenlijk is het een voor de hand liggende aanpak. Bij een hulpvraag is het logisch om breder te kijken. Waar komt een vraag vandaan. Als het om thuishulp gaat, dan is een vervolgstap dat je nagaat of er meer nodig is. Gaat het om schuldhulpverlening, dan is het zaak de sociale achtergrond te begrijpen. In de praktijk weten we dat mensen te lang wachten. Lariks moest daarom een veilige plek worden om die vragen wel te kunnen stellen. Door de breedte op te zoeken kun je zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien combineren. En dat maakt het mogelijk hulpverlening op maat te verzorgen.”

"Met behulp van SmartDocuments hebben we daar echt stappen in kunnen maken. Het systeem heeft onze administratieve last verminderd, maar belangrijker en daar gaat het uiteindelijk om, het mogelijk gemaakt de Leusdenaren eenduidige antwoorden te geven."

Luisterend oor

Lariks kwam in een stroomversnelling toen in 2015 de wet- en regelgeving rond zorg, participatie, jeugdhulp en passend onderwijs veranderde. Gemeenten kregen daarin een centrale rol. En omdat er reeds een platform in Leusden aanwezig was, werd in overleg en in nauwe samenwerking met de gemeente Leusden, Lariks deels de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en het welzijnsbeleid toevertrouwd. “De veranderingen hadden onder meer tot doel inwoners zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Nadrukkelijk zijn we niet het verlengstuk van de gemeente, maar meer een luisterend oor.”

"Formulieren en documenten werden tot dan toe vaak geknipt en geplakt."

Professionalisering

Met de veranderingen in de wetgeving en het steeds belangrijker wordend loket, werd ook de behoefte aan verdere professionalisering noodzaak. “Er kwam meer administratieve belasting van onze medewerkers. Formulieren en documenten werden tot dan toe vaak geknipt en geplakt. Het maakte de noodzaak tot uniformiteit en eenduidigheid steeds groter. Zeker ook omdat er met aanvragen en beschikkingen gewerkt wordt, deze moeten gelijk zijn, maar ook voorzien van de nodige informatie. Er is toen gekozen voor SmartDocuments om de documenten te creëren en te borgen. We zijn bijvoorbeeld ook bezig met de doorontwikkeling van ons klantvolgsysteem Menscentraal, wat binnen haar dynamiek ook de nodige documenten vereist. Door de integratie met SmartDocuments is dat vraagstuk eenvoudig opgelost. Het grappige is dat het niet eens om heel veel documenten gaat. In totaal zijn het er ongeveer 25, maar voor onze klanten en vanuit wet- en regelgeving is het van groot belang dat deze een duidelijk format hebben en de juiste informatie bevatten. Met behulp van SmartDocuments hebben we daar echt stappen in kunnen maken. Het systeem heeft onze administratieve last verminderd, maar belangrijker en daar gaat het uiteindelijk om, het mogelijk gemaakt de Leusdenaren eenduidige antwoorden te geven.”

Download het klantverhaal hier

Klinkt interessant?

Contact opnemen