logo VNG

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) behartigt de belangen van Nederlandse gemeenten. VNG Realisatie adviseert gemeenten op het gebied van informatievoorziening en helpt o.a. met informatiemanagement. Zo zorgt de VNG voor vernieuwing binnen gemeenten. SmartDocuments verzorgt voor diverse gemeenten de benodigde software voor documentcreatie en template management, welke voldoet aan de eisen zoals gesteld door de VNG en met de vereiste StUF-DCR-koppeling.


  • Koppeling StUF-DCR en Common Ground
  • Correct samenvoegen van informatie
  • Vernieuwing binnen gemeenten
  • Verzorging van documentcreatie en template management

Onze gezamenlijke klanten

logo gemeente Stein
logo gemeente Emmen
logo gemeente Groningen
logo gemeente Utrechtse Heuvelrug
logo gemeente Zwolle
logo Waterschap Zuiderzeeland

Meer weten?

Contact opnemen