Samen met SmartDocuments aan de slag met de Omgevingswet

Foto’s tbv Website Toolkit Omgevingswet

De Eerste Kamer stemde op 14 maart 2023 in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. SmartDocuments helpt je als het gaat om de Omgevingswet graag bij zaakgericht werken en standaardbrieven die digitaal toegankelijk zijn.

De wet, die eerder al vaak werd uitgesteld, treedt in werking op 1 januari 2024. De Omgevingswet vormt het nieuwe wettelijk kader voor onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg.

Koppelingen voor zaakgericht werken en informatie opslaan

Onze koppelingen met deze VTH-systemen dragen bij aan het zaakgericht werken. SmartDocuments koppelt met systemen zoals Centric Leefomgeving, Powerbrowser van Genetics, en de LEEF van Stadsbeheer. In deze koppelingen maken we het ook mogelijk om gegevens en informatie duurzaam en toegankelijk op te slaan en te archiveren. Op die manier kun je vergunningen, meldingen en informatieplichten op een goede wijze ontvangen en binnen de wettelijke termijn afhandelen.

Logo aan de slag met de omgevingswet

Sjablonen voor standaardbrieven

Met SmartDocuments is het aanpassen van standaardbrieven aan de Omgevingswet zo geregeld. Het beheer van templates is in SmartDocuments gecentraliseerd, voor eenvoudig sjabloonbeheer en meer efficiëntie. Door in SmartDocuments te werken met sjablonen voor standaardbrieven ben je er zeker van dat relevante regelgeving altijd perfect in documenten is verwerkt.

Hulp verschillende doelgroepen

Aan de slag met die standaardbrieven? Maak van de gelegenheid gebruik en creëer met SmartDocuments sjablonen die documenten genereren die voor alle doelgroepen toegankelijk zijn. Door op één plek de instellingen goed te zetten en content en huisstijl te beheren, kun je op basis van slimme sjablonen digitaal toegankelijke documenten generen.

Aan de slag met de Omgevingswet? Onze medewerkers staan voor je klaar. Informeer naar onze mogelijkheden als het gaat om koppelen met het VTH-systeem in jouw organisatie of ondersteuning bij het maken van sjablonen voor standaardbrieven. Neem contact met ons op!