SmartDocuments is NEN 7510 gecertificeerd!

SmartDocuments is NEN 7510 gecertificeerd

SmartDocuments kreeg op 23 februari 2023 van TÜV Nederland het certificaat NEN 7510. NEN 7510 is de nationaal erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging voor de zorgsector. In deze norm staat beschreven hoe informatie procesmatig beveiligd kan worden.

SmartDocuments is continu in ontwikkeling om te blijven voldoen aan onze eigen wensen en die van onze klanten, maar ook om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. We onderkennen het belang van informatiebeveiliging en gaan zorgvuldig om met alle informatie die aan ons verstrekt wordt. Om deze reden hebben wij het certificaat aangevraagd voor onze organisatie. Tijdens onafhankelijk en deskundig onderzoek is gekeken of SmartDocuments het informatieproces beheerst en gegevens goed beveiligd. Hieruit is gebleken dat onze organisatie voldeed aan alle eisen van NEN 7510.

We zijn trots op de toekenning van het certificaat!

NEN 7510 certificate