SmartDocuments ISO 27001 gecertificeerd!

SmartDocuments is ISO 27001 gecertificeerd

SmartDocuments kreeg op 19 januari 2022 van TÜV Nederland het certificaat ISO 27001. ISO 27001 is de internationaal erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. In deze norm staat beschreven hoe informatie procesmatig beveiligd kan worden.

SmartDocuments is continu in ontwikkeling om te blijven voldoen aan onze eigen wensen en die van onze klanten, maar ook om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. We onderkennen het belang van informatiebeveiliging en gaan zorgvuldig om met alle informatie die aan ons verstrekt wordt. Om deze reden hebben wij het certificaat aangevraagd voor onze organisatie. Tijdens onafhankelijk en deskundig onderzoek is gekeken of SmartDocuments het informatieproces beheerst en gegevens goed beveiligd. Hieruit is gebleken dat onze organisatie voldeed aan alle eisen van ISO 27001.

We zijn trots op de toekenning van het certificaat!

ISO 27001 certificate