Alla dina användare är alltid uppdaterade tack vare en koppling till er Active Directory

Ny personal ska in och annan personal ska sluta: Stora organisationer lägger ansenliga mängder tid på sådan administration. Utöver att ta fram avtal och hantera olika administrativa processer måste alla dessa medarbetare också registreras och avregistreras i de system som en organisation arbetar med.

Det blir din uppgift att se till att alla användare av affärssystemen hålls uppdaterade samt spärra åtkomst för personal som slutar och skapa konton för ny personal. Detta är enkelt att hålla koll på i en liten organisation, men för stora företag med hundratals eller tusentals anställda är det inte lika enkelt. Det finns många skäl till att ta itu med detta på rätt sätt. Men hur går man då till väga? Genom att arbeta med en smart lösning. Om du kommit rätt? Ja, det finns ju ett skäl till att vi heter SmartDocuments!

Automatisera användarimporten!

User Import Active Directory må vara en lång harang men det är just den smarta lösning du bör titta närmare på. Det finns ett antal stora organisationer som arbetar med mallsystemet SmartDocuments och som varje månad hanterar en betydande personalomsättning. Ingen tycker om att lägga in tiotals nya medarbetare manuellt i systemet varje månad, för att inte tala om att plocka bort de före detta anställda en efter en, manuellt. För dessa organisationer har vi därför tagit fram en Active Directory-koppling. Med denna koppling automatiserar du processen och får tid över till annat.

Hur funkar då User Import Active Directory?

Ett snabbt svar på frågan är att det är rätt enkelt. Med vår Active Directory-koppling kan du automatiskt importera användaruppgifterna från ert AD till SmartDocuments användardatabas. Genom att köra importen regelbundet, t.ex. automatiskt varje natt, hålls ditt SmartDocuments-system alltid uppdaterat. Nya medarbetare läggs till automatiskt och tidigare anställda tas bort på ett kick (ur systemet i alla fall).

När du skapar ett dokument hämtar dokumentgenereringsverktyget alltså uppgifter om användaren, exempelvis jobbtitel och kontaktuppgifter, och infogar dessa automatiskt i Worddokumentet.

Användarna i mallsystemet SmartDocuments hålls alltid uppdaterade på ett snabbt, exakt och säkert sätt tack vare en smart koppling till ert AD! Begär en demo (utan förpliktelser).