Guide – skriva ett brev

Guide – hämta från en databas

Guide – Multi-document output

Guide – koppla ihop med verksamhetssystem

Steg 1: Skapa en mall

Den som är mallkonstruktör skapar en smart dokumentmall med korrekt layout enligt den grafiska profilen och med grundinformation. Den driftsätts direkt utan att behöva distribueras och är tillgänglig för alla behöriga anställda.

Steg 2: Skapa dokumentet

Slutanvändaren väljer en dokumentmall och anpassar dokumentet vägledd av en skärm med frågor och svar. Dokumentet genereras i realtid och anpassningarna kan kontrolleras i en förhandsgranskning.

Steg 3: Spara och sänd

Efter att dokumentet har skapats, som Word, PDF eller HTML, lagras det och kan därefter när som helst laddas ner. Dokumentet kan också skickas när som helst om så önskas.

Steg 1: Skapa en mall

Den som är mallkonstruktör skapar en smart dokumentmall med korrekt layout enligt den grafiska profilen och med grundinformation. Den driftsätts direkt utan att behöva distribueras och är tillgänglig för alla behöriga anställda.

Steg 2: Skapa dokumentet

Slutanvändaren väljer en dokumentmall och anpassar dokumentet vägledd av en skärm med frågor och svar. Dokumentet genereras i realtid och anpassningarna kan kontrolleras i en förhandsgranskning.

Stap 3: Koppeling met database

Ytterligare data från din databas läggs automatiskt till i dokumentet. Varje dokument kommer att sammanställas på rätt sätt.

Steg 4: Spara och sänd

Slutanvändaren skickar dokumentet direkt till mottagaren med en knapptryckning. Dokumentet lagras smidigt i ditt system och kan därefter laddas ner när som helst.

Steg 1: Skapa en mall

Den som är mallkonstruktör skapar en smart dokumentmall med korrekt layout enligt den grafiska profilen och med grundinformation. Den driftsätts direkt utan att behöva distribueras och är tillgänglig för alla behöriga anställda.

Steg 2: Skapa dokumentet

Slutanvändaren väljer en dokumentmall och anpassar dokumentet vägledd av en skärm med frågor och svar. Dokumentet genereras i realtid och anpassningarna kan kontrolleras i en förhandsgranskning.

Steg 3: Koppla ihop med databasen

Ytterligare data från din databas läggs automatiskt till i dokumentet. Varje dokument kommer att sammanställas på rätt sätt.

Steg 4: Spara och sänd

Efter att ha försetts med mottagarnas unika innehåll skickas dina dokument direkt till flera mottagare med bara en knapptryckning. De skickade dokumenteten kan därefter hittas i ditt system.

Steg 1: Skapa en mall

Den som är mallkonstruktör skapar en smart dokumentmall med korrekt layout enligt den grafiska profilen och med grundinformation. Olika mallar kan skapas för respektive avdelning och alla mallar har korrekt layout.

Steg 2: Koppla ihop med verksamhetssystem

Du kan snabbt och enkelt koppla dina mallar till era verksamhetssystem, så att du kan infoga verksamhetsdata i mallarna när du vill.

Steg 3: Skapa, spara och sänd

Om du har ett dokument som ska skickas till en stor grupp mottagare, till exempel en ändring i en prenumeration eller en trevlig kampanj för dina kunder, kan du med hjälp av en enkel koppling till din databas få SmartDocuments att anpassa ditt dokument för var och en av mottagarna. Du skapar en grundmall och programvaran hämtar sedan kunddata från din databas. Varje dokument är unikt, med rätt innehåll för varje mottagare. Varje dokument får också rätt layout Det nya dokumentet kommer omedelbart att vara klart för sändning och lagring.