Fler funktioner i SmartDocuments

Allt du behöver för att skapa perfekta dokument

Smart DocEngine

Multi-Document Output

Skapa en större mängd likartade, men kundanpassade dokument.

High Volume

Skapa snabbt en stor volym dokument.

Hög hastighet

Fyll i och anpassa uppgifter i dokument, snabbt och automatiskt.

Fullständig efterlevnad

dokumentautomation säkerställer efterlevnad.

SmartEditor (för mallkonstruktion)

Byggstenar

Med en byggsten kan du enkelt återanvända återkommande information i flera mallar.

Style templates

Grundmallar som styr grafisk profil och layout för nya och befintliga mallar.

Datafråga

Hämta data ur en databas med SQL Queries och placera i dokumentet.

XML

Med denna teknik kan SmartDocuments motta data från ett externt system i XML-format och placera i dokumentet.

JSON

Med denna teknik kan SmartDocuments motta data från ett externt system i JSON-format och placera i dokumentet.

Nummerfråga

Användaren kan bara mata in siffror och tal som är region- och/eller formatspecifika.

Maskfråga

Skapa specifika maskfrågor, till exempel ett postnummer. Detta gör att systemet endast accepterar en inmatning med tre siffror följt av ett mellanslag och två siffror.

Image

Öppen fråga

Användaren kan mata in fritext.

Urvalsfråga

Användaren kan välja endast ett svar av flera svarsalternativ.

Flervalsfråga

Flera svarsalternativ erbjuds och användaren kan välja noll, ett eller flera svar.

Ja / Nej-fråga

Det är endast möjligt att svara med antigen eller; Ja eller Nej.

Datumfråga

Användaren kan välja ett datum ur en kalender.

Mediavraag
Optioneel

Hiermee kunnen plaatjes in de template worden toegevoegd, denk aan een ingescande handtekening

Etikett

Detta möjliggör att text, för t ex instruktioner eller förtydliganden, visas på frågeskärmen.

Obegränsat

Det finns ingen gräns för hur många mallar som kan skapas.

Alias

Detta gör att två eller flera frågor kopplas ihop, så att användaren endast behöver svara på den första frågan.

Följdfrågor

Det går att skapa frågor med följdfrågor med följdfrågor med ...osv.

Alternativ

Ett svar på en fråga kan generera olika händelser i olika delar av dokumentet.

Alla Microsoft Words funktioner

Utöver alla funktioner i SmartDocuments är också alla Words funktioner tillgängliga när du skapar mallar.

Värden från webbtjänster

Frågor kan besvaras med värden från XML eller JSON-filer.

Anslut med webbtjänster

Anslut enkelt till SmartDocuments med REST eller SOAP API’er.

SmartControl (hantera dokumentmallar, rättigheter och inställningar)

Versionshantering

Alla versioner av en mall sparas inklusive kommentarer om gjorda ändringar. Du kan närsomhelst enkelt backa till en tidigare version.

AD4Web

Importera konton från ert Active Directory till SmartDocuments. Hantera konton på ett ställe.

Dokumentegenskaper

Fyll dokumentets egenskaper automatiskt med korrekta metadata.

Sök

Sök i alla mallobjekt, både efter namn och innehåll.

DSP (Document structure plan)

Ordnar lagring av dina dokument enligt önskad struktur.

document template management

Rättigheter

Ge enkelt rättigheter till slutanvändare och administratörer.

Testa

Testa mallarna innan de driftsätts.

Wordmallar

Befintliga Wordmallar kan enkelt importeras till SmartDocuments.

DMS plugin

Spara dokumentet automatiskt i ditt dokumenthanteringssystem.

ClientTools

ClientTools skapar nya möjligheter för integration och dokumenthantering mellan webb- och klientapplikationer.

Hantering av användare

Tillåter tredjepartsapplikationer att hantera användare i SmartDocuments.

SmartWizard (dokumentgeneratorn)

Språk

SmartWizard är tillgänglig på följande språk: NL, DE, SE, EN, ES, FR, HU och CZ.

Förhandsgranskning

Medan användaren jobbar i frågeskärmen kan dokumentet förhandsgranskas i realtid.

Hjälptext

Visas endast om så önskas (hovra med musen).

Obligatoriska frågor

Säkerställer att viktiga frågor alltid besvaras.

Externa URL’er

Länka till en webbsida för referens eller mer information.

Redigera i Word

Möjlighet att redigera dokumentet i Word innan SmartDocuments skickar det vidare till en extern applikation.

Signatur

Underteckna ett dokument snabbt och enkelt.

E-post plugin

E-posta dokumentet snabbt, direkt från SmartDocuments.

PDF, HTML, XML och ODT

Du kan också få dokumentet i PDF, HTML, XML och/eller ODT format, utöver standard MS Word docx.

Selection plugin

En extern applikation kan styra SmartDocumentsmallarna.

document creation

Redirect

Efter att ha skapat ett dokument förs du och dokumentet vidare till en annan webbapplikation för att jobba vidare med dokumentet.

Utkast

Måste du avbryta tvärt medan du jobbar i en frågeskärm? Spara arbetet tillfälligt för att fortsätta vid ett senare tillfälle.

Co-authoring

Måste dokumentet granskas eller undertecknas av en kollega? Det har vi en lösning för.

Digitalt tillgängliga dokument

Begripligt

Tillgängliga dokument för alla läsare

Användbart

Stöd för skärmläsare

Förståeligt

Tydlig kommunikation på alla plan

Robust

Pålitlig prestanda

Anonymisering

Förbered dokumentmallen

För borttagning av känsliga uppgifter. Detta säkerställer snabb och korrekt borttagning i dokumentet, när behov uppstår.

Variables / specific

Redigera bort alla variabler eller välj att redigera bort utpekade uppgifter

Databasuppgifter

Redigera bort databasuppgifter och metadata

Säkerhet och efterlevnad

Sekretess

Efter att dokumentet har skapats raderas all data.

Image

GDPR säker

Inga data finns kvar efter att dokumentet har genererats.

ISO 9001

SmartDocuments är certifierad enligt ISO 9001.

ISO 27001

SmartDocuments är certifierad enligt ISO 27001.

SSL

SmartDocuments använder SSL-kryptering.

SaaS

Enkel och säker tillgång till SmartDocuments närsomhelst och varsomhelst.

SSO OAuth2

Oauth2 används för att komma åt, läsa och modifiera data.

SSO SAML

Få tillgång till SmartDocuments utan att behöva logga in.

Låter det intressant?

Kontakta oss

Eller kontakta

 
Tomas Hydfeldt

Tomas Hydfeldt

VD, SmartDocuments Nordic AB

tomashydfeldt@smartdocuments.se

070-611 6503