Från SmartDocuments till en annan webbapplikation för vidare bearbetning av dokumentet. Busenkelt!

Du har skapat ditt dokument i SmartDocuments. När dokumentet är färdigt sparas det i något IT system hos er. Eller ska dokumentet bearbetas ytterligare i en annan applikation. Går det utan vidare? Och är det i så fall enkelt att ordna?

Det uppenbara svaret på frågan är förstås ”ja”! I programvarulösningarnas tidevarv är det så mycket som är möjligt, så även här finns nu en lämplig lösning. Men vi tar det från början.

SmartDocuments som en del av något större

I många fall skapar organisationer sina dokument med mallsystemet SmartDocuments som det enda verktyget. Medarbetarna skapar sina dokument i SmartDocuments, sparar slutresultatet och/eller skickar dokumentet direkt till mottagaren. När SmartDocuments används på det här sättet är det en komplett process inom ramen för de möjligheter som mallverktyget erbjuder. Men stegen i SmartDocuments kan också vara en del i en större process där även andra applikationer ingår. Det kan handla om elektronisk signering eller att en tredje part ska lägga sista handen på dokumentet i sin egna applikation.

En enkel lösning för länkningar

För att spara skapade dokument i ett IT system måste SmartDocuments vara kopplat till det systemet. En sådan integration innebär oftast inga tekniska utmaningar, men varför utveckla en integration om det inte är helt nödvändigt? Då väljer du redirect – vår standardlösning för att dirigera om din dokumentgenerering från SmartDocuments till en annan webbapplikation.

Länka enkelt till en annan webbapplikation

SmartDocuments ger dig möjlighet att koppla dokumentgenereringsverktyget till en annan webbapplikation. Med denna s.k. redirect-möjlighet kan du fortsätta att bearbeta dokumentet i en annan applikation efter att det skapats i vår dokumentgenerator. Med ett knapptryck skickas dokumentet och användaren vidare till en annan webbadress. Det är en perfekt lösning när du snabbt och lätt vill ge en annan part åtkomst till dokumentet.

SmartDocuments & SmashDocs

Vår partner SmashDocs är kanske ett av de bästa exemplen på varför redirect-alternativet kan vara ett användbart tillägg. Med SmashDocs kan användare granska dokument och vid behov infoga kommentarer. Efter att ett dokument skapats i SmartDocuments skickas det via en länk vidare till webbapplikationen SmashDocs, där filen konverteras och kan bearbetas vidare i SmashDocs-applikationen. I det här fallet betyder det att dokumentet kontrolleras och får förslag till förbättringar. SmashDocs är egentligen en granskningsfunktion liknande den som finns i Word, men långt mer avancerad. I marginalen kan användaren infoga förslag till förbättringar och kommentarer, och efter denna granskning kan nästa part göra ändringarna via en länk och slutföra dokumentet.

Vill du veta hur du kan använda redirect-alternativet i SmartDocuments i din organisation? Kontakta oss och ta reda på vilka möjligheter som finns.