Lariks i Leusden om hur SmartDocuments förbättrade dokumentkvaliteten

Vård och omsorg samt barn- och ungdomsfrågor är kärnan i Lariks, som är den sociala sektorn i Leusdens kommuns.

Invånarna i Leusden kan få alla sina frågor kring dessa områden besvarade genom Lariks. På tolv år har Lariks blivit ett bekant namn bland medborgarna.

Lariks bildades för tolv år sedan som ett initiativ av bland annat Leusdens kommun och hemvård. Målet var att kunna svara snabbare och bättre på hälsofrågor genom ett samarbete mellan olika parter. Initiativet startade med åtta anställda och har sedan dess vuxit till att ha 50 anställda. Inledningsvis var tillvägagångssättet i Leusden unikt: en plats för alla frågor om vård och omsorg. Efter införandet av deltagandelagen (Participatiewet), som i Nederländerna garanterar alla arbete och socialt stöd, har initiativet följts av många kommuner, eftersom det är just inom vård och omsorg som det är viktigast att arbeta tillsammans och lära av varandra.

Image

Marjolijn Winter – kvalitetsrådgivare på, Lariks i Leusden

Vård och omsorg på en plats

Marjolijn Winter som är kvalitetsrådgivare på Lariks vård och omsorg har varit involverad med Lariks från början.
”Det här är faktiskt en självklar metod. När någon frågar om hjälp är det vettigt att få ett bredare perspektiv. Var kommer frågan ifrån? När det gäller hälso- och sjukvård i hemmet är nästa steg att kontrollera om det behövs någonting mer. När det gäller skuldsanering är det viktigt att förstå den sociala bakgrunden. I praktiken vet vi att människor får vänta för länge, så Lariks behövde bli en trygg plats för att ställa dessa frågor. Genom att titta över hela linjen kan du kombinera vård, omsorg, boende, barn- och ungdomsfrågor och så vidare. Det är det som gör det möjligt att skräddarsy vård och omsorg.”

”Med hjälp av SmartDocuments har vi verkligen kunnat ta steg i den riktningen. Systemet har minskat vår administrativa börda men vad som är ännu viktigare - och det som det verkligen handlar om i slutändan - det har gjort det möjligt för oss att ge folket i Leusden entydiga svar.”

Image

Någon som alltid lyssnar

Lariks tog ordentlig fart 2015 när lagar och förordningar om hälso- och sjukvård, deltagande, ungdomshjälp och lämplig utbildning ändrades. Kommunerna fick en central roll i den här förändringen. Eftersom det redan fanns en plattform i Leusden som drevs i samråd och i nära samarbete med Leusden kommun, så anförtroddes Lariks delvis med genomförandet av ungdomskonstitutionen, WMO (lagen om medicinsk forskning på människor) och välfärdspolitiken.
”Ett av syftena med förändringarna var att låta invånarna delta så mycket som möjligt i samhället. Vi är tydliga med att vi inte är en förlängning av kommunen, utan mer ett lyssnande öra. ”

"Det var oftast så att blanketter och dokument kopierades och klistrades in fram till dess."

Professionalisering

Med ändringarna i lagstiftningen, och en helpdesk som nu blev allt viktigare, stod det klart att det var nödvändigt med ytterligare professionalisering.
”Det uppstod en ökad administrativ börda för våra anställda. Blanketter och dokument hade tidigare kopierats och klistrats in. Det gjorde behovet av enhetlighet och otvetydighet allt större. Eftersom vi arbetar med ansökningar och beslut måste de vara enhetliga men de måste även fyllas med lämplig information. Valet föll på SmartDocuments för att kunna skapa och säkra dokumenten. Vi arbetar också med att vidareutveckla vårt kundövervakningssystem med MensCentraal, som också har dokumentkrav. Integrationen med SmartDocuments löser enkelt det här problemet. Det roliga är att det inte ens behövs en massa dokumentmallar. Totalt finns det cirka 25 st mallar och för våra organisationer, och ur juridisk och regelmässig synvinkel, är det mycket viktigt att de har ett tydligt format och innehåller rätt information. Med hjälp av SmartDocuments har vi verkligen kunnat ta steg i rätt riktning inom det här området. Systemet har minskat vår administrativa börda, men vad som är ännu viktigare - och det som det verkligen handlar om i slutändan - det har gjort det möjligt för oss att ge folket i Leusden entydiga svar.”


Låter det intressant?

Kontakta oss