Microsoft gold application partner

SmartDocuments is a Microsoft Gold Partner

SmartDocuments har i år återigen blivit Microsoft Gold Partner inom området application development. Det är den högsta status som går att uppnå inom Microsoft Partner Network, och den tilldelas endast de partnerorganisationer som uppfyller de strikta kraven gällande de anställdas specialisering, kundreferenser och framgångsrika implementationer.

Det här är ett bevis på att vår organisation utvecklar högkvalitativa programvaror på Microsofts plattformar samt visar omfattande kunskap om Microsofts teknik. Att vi har tilldelats statusen Gold Partner innebär att vi har genomfört samarbetsprojekt tillsammans med våra kunder och till deras tillfredsställelse. Med den senaste Microsoft-tekniken som bas utvecklar och implementerar SmartDocuments mjukvaror som förbättrar våra kunders dokumentgenerering och hantering av smarta Wordmallar.

Att vår status som Gold Partner nu har förnyats är ett erkännande av det fokus vi har på att utveckla kvalitetsprodukter och av våra ansträngningar att ständigt bli bättre. Det här är endast möjligt tack vare att det finns ett mycket bra samarbete med våra kunder, och det vi vill tacka er för.