EDP_LogoVit_ill

EDP utvecklar ett stort antal programvaror som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärende. EDP har ett nära samarbete med många av Sveriges kommuner, myndigheter och andra organisationer under utvecklingsprocessen. Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med deras IT-system. Mallsystemet SmartDocuments används i EDPs programvaror för dokumentgenerering och hantering av smarta Wordmallar. Offentlig sektor är tunga dokumentskapare med ett stort behov av effektivisering och rättssäkerhet. Det smarta mallsystemet från SmartDocuments används för att komplettera den högkvalitativa programvaran från EDP till ett helhetspaket.


  • Grundades 1983
  • Används av 90% av svenska kommuner
  • Testdriven utveckling (TDD)
  • Höga kvalitetskrav på programvarorna

Låter det intressant?

Kontakta oss