logo Genetics

PowerBrowser is een specifiek op het Vergunningverlenings-, toezicht- of handhavingstaak (VT&H-domein) toegesneden zaaksysteem voor onder andere gemeenten, provincies, regionale uitvoeringsdiensten, veiligheidsregio's, waterschappen en rijksdiensten.

PowerBrowser combineert het generieke van een zaaksysteem met de kracht van een geografisch informatie systeem (GIS) en de inhoud van een VT&H backoffice-applicatie.

VT&H-procedures zijn ketenprocessen, waarbij coördinatie en gegevensuitwisseling noodzakelijk zijn.
En dit is juist waar SmartDocuments PowerBrowser helpt. SmartDocuments is al meer dan 25 jaar aanwezig in deze markt en weet als geen ander wat er verwacht wordt van de documenten. SmartDocuments helpt de VT&H zaaksysteem met het snel en eenvoudig maken van de documentstukken die vervolgens door PowerBrowser verder in behandeling worden genomen.


  • Koppeling Powerbrowser
  • Kennisleverancier sinds 1993
  • Specialisatie in VT&H
  • ISO 27001-9001 gecertificeerd
  • Specialisten hebben ervaring opgedaan bij de overheid

Een greep uit onze gezamenlijke klanten

logo Waterschap Zuiderzeeland

Meer weten?

We vertellen u graag alles over onze partnerships!

Contact opnemen