Image

Visma | Roxit heeft oplossingen voor vergunningverlening, toezicht & handhaving, planvorming, bodem- en ondergrondse infrastructuur die bijdragen aan de inrichting en het beheer van de fysieke leefomgeving. Maar ook oplossingen voor zaakafhandeling, besluitvorming, klantcontact en communicatie is Roxit al jaren een specialist.

SmartDocuments werkt al vele jaren met Greenvalley en Squit XO die inmiddels allemaal onder Visma | Roxit vallen. De onderdelen waarmee wij samenwerken voor onze gedeelde overheidsklanten voor documentcreatie zijn voor zaakafhandeling, vergunningverlening, klantcontact en communicatie.

SmartDocuments is de ideale aanvulling voor de oplossingen van Visma | Roxit voor documentcreatie en documentautomatisering.


  • Koppeling met InProces, Izis, Alfresco en Squit XO
  • Specialist voor zaakgericht werken
  • Sinds 2019 onderdeel van de Visma Group
  • Sterke koppelingen tussen oplossingen Roxit en SmartDocuments
  • Expertise opgebouwd sinds 2007

Onze gezamenlijke klanten

Image
Image
Image
Image
Image

Meer weten?

Contact opnemen