Branscher

Bank och finans


Kontrakt, avtal, offerter, fakturor m.m. Att det finns så många dokumenttyper inom finanssektorn gör det krångligt att kommunicera konsekvent.

Image

Bostadsbolag


Många olika typer av dokument i kombination med föråldrad programvara är ett recept på katastrof för många bostadsbolag. Den dagliga administrativa bördan gör det svårt att kunna jobba kundorienterat. Automatisera dina administrativa processer med SmartDocuments.

Image

Företag


Alla företag, stora som små, måste dagligen hantera dokument som anställningskontrakt, fakturor och offerter. Ett tidskrävande administrativt arbete med stor risk för misstag och felaktigheter. Skapa dokument på ett enkelt sätt. Koppla SmartDocuments till era befintliga system och få era data automatiskt infogade i dokumenten.

Image

Offentlig sektor


Inom offentlig sektor är det viktigt med effektivt arbete och en tydlig kommunikation eftersom ditt mål är att tillhandahålla bästa möjliga service till medborgare, företag samt andra offentliga verksamheter.

Image

Utbildning


Det används många typer av dokument inom utbildningssektorn: praktikrapporter, ansökningar, personalavtal m.m. Ge dem ett snyggt utseende och en professionell känsla med en enhetlig layout.

Image

Vård och omsorg


Det ställs allt strängare krav på IT-infrastrukturen inom vården, något som är förståeligt eftersom IT-processerna är med och påverkar kvaliteten på den vård som tillhandahålls. SmartDocuments kan hjälpa dig med automatisering på ett enkelt och prisvärt sätt, samtidigt som du garanterar patienternas integritet.

Image

Låter det intressant?

Be om en demo