Agio logo

Agio har utvecklat en programvara för Länsstyrelserna för att administrera och finansiera arkeologiska åtgärder. Med hjälp av detta system kan Länsstyrelserna t.ex. bevilja finansiering för arkeologiska projekt runt om i Sverige.
Kommunikationen med arkeologerna sker i dokument som skapats av SmartDocuments. Det så kallade ASK-systemet skapar en xml-fil som överförs till SmartDocuments. Med vår avancerade programvara för xml-hantering kan SmartDocuments extrahera data från väldigt komplexa xml-strukturer. ASK-systemet och integrationen med SmartDocuments utvecklades ursprungligen 2018.


  • Grundades 2003
  • ISO 9001 och 14001 certifierade
  • Skapar effektiva processer genom affärsutveckling och digitala lösningar
  • Långsiktiga relationer

Låter det intressant?

Kontakta oss