Agio logo

Kommunikationen med arkeologerna sker i dokument som skapats av mallsystemet SmartDocuments. Det så kallade ASK-systemet skapar en xml-fil som överförs till SmartDocuments. Med vår avancerade programvara för xml-hantering kan vårt mallverktyg extrahera data från väldigt komplexa xml-strukturer. ASK-systemet och integrationen med SmartDocuments utvecklades ursprungligen 2018.


  • Grundades 2003
  • ISO 9001 och 14001 certifierade
  • Skapar effektiva processer genom affärsutveckling och digitala lösningar
  • Långsiktiga relationer

Låter det intressant?

Kontakta oss