Image

Nexer är ett modernt techbolag med stor erfarenhet inom teknik, strategi och kommunikation som vill skapa en ljus framtid. Några av de största företagen i världen är beroende av Nexers erfarenhet och kvalitet inom AI, IT och digitalisering. Men Nexer inser att de inte kan vara bäst utan att ha de bästa partners. Det är därför SmartDocuments är en av deras partners; att använda vår kunskap, expertis och programvara inom området dokumentautomation. Nexer är också en partner till Formpipe. Tillsammans bygger och underhåller Nexer och SmartDocuments en stark lösning för dokumentgenerering och hantering av smarta Wordmallar åt Nexers kunder som använder Platina och W3D3 (från Formpipe).


  • Integration Opentext DigiGov och AppWorks
  • Årets Microsoft-partner i Sverige och Brasilien
  • Över 30 års erfarenhet
  • Bred teknisk expertis

Låter det intressant?

Kontakta oss