Från SmartDocuments till en annan webbapplikation för vidare bearbetning av dokumentet. Busenkelt!

Du har skapat ditt dokument i SmartDocuments. När dokumentet är färdigt sparas det i något IT system hos er. Eller ska dokumentet bearbetas ytterligare i en annan applikation. Går det utan vidare? Och är det i så fall enkelt att ordna? Det uppenbara svaret på frågan är förstås ”ja”! I programvarulösningarnas tidevarv är det så mycket som är möjligt, så …