SmartDocuments terug in de schoolbanken

SmartDocuments terug in de schoolbanken banner

SmartDocuments en Hogeschool Saxion slaan de handen ineen. In het komende half jaar zullen maar liefst 60 studenten van de studie IBMS werken aan een uitgebreid onderzoek in opdracht van SmartDocuments. Een nuttig praktijkgericht project voor de studenten, dat tegelijkertijd waardevolle informatie oplevert voor SmartDocuments.

Dat de samenwerking tussen Hogeschool Saxion en SmartDocuments niet geheel toevallig is, is een feit. De oude school van directeur Marco Drost heeft SmartDocuments de afgelopen jaren een aantal goede werknemers opgeleverd. Zo ook Aren Grigorjan en Joël Klumper, die sinds hun afstuderen samen het marketingteam van het bedrijf vormen. Afgelopen week stonden ze zelf voor de klas bij hun oude opleiding IBMS (International Business and Management Studies) om de studenten een uitdagende opdracht voor te leggen. Dit was voor de studenten direct dé kans om hun vragen over ‘het leven na de opleiding’ aan hen voor te leggen. Tevens werd het als waardevol gezien nu eens te horen waar oud-studenten zoal terecht komen na de studie.

Vaker samenwerken

Al enkele jaren werkt SmartDocuments op de marketingafdeling met stagiairs afkomstig van Hogeschool Saxion. Een succesvolle aanpak en daarmee een goede reden om dit binnenkort uit te breiden naar de ICT-afdeling. Vanuit SmartDocuments ontstond daarbovenop de behoefte de samenwerking nóg verder uit te breiden. En dus werd er contact gezocht met de hogeschool, met de vraag een gezamenlijk project op te starten. Een vraag waar de hogeschool positief tegenover stond.

Presentatie SmartDocuments aan de IBS studenten van Saxion

Onderzoek naar de Europese markt

De 60 studenten van de opleiding IBMS gaan de komende zes maanden in 11 groepen op zoek naar kansen voor SmartDocuments in andere Europese landen. Welke markten bieden perspectief en zijn er mogelijkheden om in het bewuste land voet aan de grond te krijgen? De groepen worden in het onderzoek begeleid door hun docenten en zullen aan het einde van de eerste periode de eerste bevindingen aan SmartDocuments voorleggen. Aan het einde van het project zal een definitieve aanbeveling gedaan worden.

Voor niets gaat de zon op

Het project is een prachtige kans om praktijkervaring op te doen en biedt de studenten een kijkje in de keuken van het bedrijfsleven. SmartDocuments realiseert zich dat, maar zet er toch graag nog een extra beloning tegenover. De groep studenten die het winnende idee presenteert zal dan ook naar huis gaan met een mooi geldbedrag.

Bijdragen aan praktijkgericht onderwijs

SmartDocuments steunt sinds jaar en dag veel internationale doelen gericht op kinderen. Met het nieuwe project wil SmartDocuments ook op regionaal niveau bijdragen. Naast het project zal Marco Drost (algemeen directeur/oprichter SmartDocuments) dit jaar, mede om die reden, een gastcollege verzorgen op de hogeschool.

Image