Skapa tillgängliga dokument snabbt och enkelt med mallsystemet SmartDocuments

Accessibility

Inom ramen för EU har det slagits fast direktiv med krav på tillgänglighet. Offentlig sektor måste säkerställa att personer med funktionsnedsättning, på lika villkor som andra, får tillgång till bl a information och kommunikation.

Detta innefattar även många av de dokument som offentlig sektor skapar. Det finns uppläsningsverktyg som automatiskt kan läsa upp innehållet i ett dokument, men detta ställer krav på hur dokumentet är uppbyggt. Dokumenten måste konstrueras och formateras enligt ett regelverk för att uppläsningsverktyget ska läsa upp korrekt. Det handlar bl a om typsnitt och formatmallar; tabeller är en utmaning. Behöver allt i dokumentet läsas upp? Vad ska inte läsas upp och hur döljs detta för uppläsningsverktyget? Vill ni att informationen i sidhuvudet och/eller sidfoten ska läsas upp eller inte?

Finns det en lösning?

Hur löser ni då detta på bästa? Måste den som skapar dokumentet själv ansvara för att dokumentet blir tillgänglighetsanpassat? Är det mallkonstruktören som måste ha goda kunskaper om tillgänglighet och skapa tillgänglighetsanpassade dokumentmallar? Måste ni ha två mallar för varje dokumenttyp; en normal och en tillgänglighetsanpassad? Svaren på dessa frågor är ”Inte nödvändigtvis!”.

Tänk er en värld där dokumenten automatiskt blir tillgänglighetsanpassade; där dokumentskaparen inte behöver efterbehandla dokumentet; där inte ens mallkonstruktören behöver tillgänglighetskunskaper – allt sker automatiskt!

Vi hjälper dig!

Med mallsystemet SmartDocuments skapar ni tillgänglighetsanpassade dokument snabbt, enkelt och automatiskt. Skapa dokument som är tillgänglighetsanpassade direkt vid dokumentets födelse. Inga anpassningar krävs i efterhand. Den som skapar dokumentet behöver inga kunskaper om tillgänglighet.

När nya smarta Wordmallar skapas blir dessa automatiskt tillgänglighetsanpassade genom att använda färdiga och återanvändningsbara mallobjekt. Mallkonstruktören behöver inga kunskaper om tillgänglighet, utan behöver bara återanvända dessa färdiga tillgänglighetsobjekt. När ni behöver justera tillgängligheten i era SmartDocumentsmallar gör ni det på ett enda ställe och inte i alla dokumentmallar. Detta kan ändras och driftsättas på mindre än en minut; ingen distribution erfordras.

En av våra kunder sager: ”Detta är den enda logiska lösningen och den fungerar för alla andra SmartDocuments kunder inom offentlig verksamhet, såväl inom Sverige som inom EU.”

Hur gör våra kunder?

En av våra kunder har i SmartDocuments skapat en lösning där dokumentskaparen kan välja ifall dokumentet ska bli tillgänglighetsanpassat eller ej och där data ur sidhuvud och sidfot blir uppläst av uppläsningsverktyget på ett naturligt sätt, med hela och begripliga meningar. Detta är förverkligat i en och samma mall, med återanvända tillgänglighetsobjekt.

För att summera, SmartDocuments är lösningen för att säkerställa att era dokument alltid blir 100% tillgänglighetsanpassade; dessutom snabbt, enkelt och automatiskt.